Day

5 listopada, 2019
ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów ofert 30.10.2019 r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 182 z dnia 5 listopada 2019 r. OGŁOSZENIE konkursów ofert na świadczenia zdrowotne Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku  o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn....
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych. Ogłoszenie: Ogłoszenie FI-N710011052019021101001 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 2 zapytanie nr 3 zapytanie nr 4 zapytanie nr 5 zapytanie nr 6 zapytanie nr 8 zapytanie nr 7 zapytanie nr...
Read More
Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki