Day

Październik 8, 2019
Ogłoszenie konkursów ofert na świadczenia zdrowotne Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 174 z dnia 8 października 2019 r. OGŁOSZENIE konkursów ofert na świadczenia zdrowotne Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku  o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych i środków czystości. Ogłoszenie: ogłoszenie 56-19 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SIWZ 56-19 Zapytania: zapytanie 1. zapytanie 2 zapytanie 3 zapytanie 4 zapytanie 5 zapytanie 6 zapytanie 7 zapytanie 8 zapytanie 9 Protesty:...
Read More
Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki