Day

Październik 4, 2019
Informacja do  OGŁOSZENIA z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na stanowisko diagnosty laboratoryjnego: do pracy w Pracowni Mikrobiologii, do pracy w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi.   W drodze postępowania konkursowego nie została wyłoniona kandydatura spełniająca wymagania zgodne z obowiązującymi przepisami.     Nowy Sącz, dnia 04 października 2019...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę rękawic diagnostycznych lateksowych, winylowych i nitrylowych niesterylnych, bezpudrowych, jednorazowych oraz rękawic foliowych i sekcyjnych 57/19.   Ogłoszenie: ogłoszenie o zamówieniu 57.19 Zmiana ogłoszenia: ogłoszenie o zmianie 57.19 Specyfikacja do przetargu: SIWZ Zapytania: Zapytanie nr1 Zapytanie...
Read More
ogłoszenie o konkursie z-ca dyrektora Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa.   Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j.Dz.U.2018.393) oraz regulamin komisji...
Read More
Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki