Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań serologicznych 52/19

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań serologicznych

Ogłoszenie:Ogłoszenie 52-19

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

SIWZ 52-19

Zapytania:

zapytanie 1

Protesty:

Uwagi:

ZP – 12 druk 52-19

Załączniki:

zał nr 2 do SIWZ

zał. nr 4 Projekt umowy

Parametry techniczne zał. nr 10

zał nr 3- JEDZ

Wyniki:

ogłoszenie o wyniku

 

Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki