Dostawy sprzętu i szkła laboratoryjnego 48/19

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu i szkła laboratoryjnego.

Ogłoszenie:

FI-N710008012019034512001

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

specyfikacja

Zapytania:

zapytanie nr 1

zapytanie nr 2

zapytanie nr 3

zapytanie nr 4

zapytanie nr 5

zapytanie nr 6

Protesty:

Uwagi:

załącznik do protokołu- otwarcie ofert

otwarcie ofert- kwota przeznaczona

Załączniki:

zał nr 2 – formularz cenowy

zał nr 8 do SIWZ- projekt umowy
Wyniki:

FI-N710009032019031452001

 

Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki