Dostawa odczynników do koagulologii wraz z dzierżawą analizatora 43/19

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do koagulologii wraz z dzierżawą analizatora. 43/19

Ogłoszenie:

ogłoszenie 43-19

Zmiana ogłoszenia:

zmiana ogłoszenia 43-19

Specyfikacja do przetargu:

specyfikacja 43-19

Zapytania:

zapytanie 1

zał. zapytanie 1-I-BH_25_Zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla wykonawców i podwykonawców

zapytanie 2

zapytanie 3

Protesty:

Uwagi:

zmiana SIWZ

zał do protokołu- otwarcie ofert

Załączniki:

zał. nr 2 – Formularz cenowy

Parametry techniczne zał nr 9

zał. nr 8 Projekt umowy

Wyniki:

FI-N710008232019034148001

 

Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki