Dostawy odczynników do oznaczania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej, wapnia zjonizowanego bilirubiny wraz z dzierżawą aparatu 41/19

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy odczynników do oznaczania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej, wapnia zjonizowanego bilirubiny wraz z dzierżawą aparatu.

Ogłoszenie:

FI-N710007012019015549001

Zmiana ogłoszenia:

zmiana ogłoszenia 41-19

Specyfikacja do przetargu:

specyfikacja
Zapytania:

zapytanie nr 1

Protesty:

Uwagi:

zał do protokolu- otwarcie ofert

modyfikacja SIWZ

Załączniki:

zał. nr 2- formularz cenowy

zał nr 8 do SIWZ- projekt umowy

 

Wynik

ocena i wynik 41.19

Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki