Dostawy produktów leczniczych- środki kontrastujące 37/19

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych- środki kontrastujące

Ogłoszenie:

FI-N710006192019014137001

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

specyfikacja

Zapytania:

Protesty:

Uwagi:

FI-N710007022019041554001

FI-N710007022019041620001

Załączniki:

Zał nr 2- formularz cenowy

zał nr 8 do SIWZ- projekt umowy

Wyniki:

FI-N710007092019020837001

 

Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki