DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW 25/19

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów.

Ogłoszenie:

ogłoszenie 25-19

Zmiana ogłoszenia:


Specyfikacja do przetargu:

SIWZ 25-19

Zapytania:

zapytanie 1

Protesty:

Uwagi:

zestawienie ofert + kwota przeznaczona

modyfikacja SIWZ

zał. nr 2 – Formularz cenowy- zmiana

Załączniki:

zał. nr 2 – Formularz cenowy

Parametry techniczne zał nr 10

zał. nr 4 Projekt umowy

zał nr 3- JEDZ

Wyniki:

Ocena i wynik 25-19

 

Related Posts

Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki