Day

Kwiecień 17, 2019
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na usługę opieki serwisowej oraz asysty technicznej systemów użytkowanych w szpitalu wraz z dostępem do nowej wersji oprogramowania i abonamentem. Ogłoszenie FI-N710004172019050146001 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SIWZ – 22.19 Zapytania zapytanie nr 1 Protesty: Uwagi: Zał....
Read More
Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki