Dostawa opatrunków specjalistycznych 17/19

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę opatrunków specjalistycznych 17/19

Ogłoszenie:

FI-N710003072019042759001

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

specyfikacja

Zapytania:

Protesty:

Uwagi:

załącznik do protokołu- otwarcie ofert

Zał- otwarcie ofert-kwoty przeznaczone na sfinansowanie

Załączniki:

zał nr 2- formularz cenowy

zał nr 8 do SIWZ- projekt umowy

Wyniki:

FI-N710003202019030617001

 

Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki