Day

7 marca, 2019
O G Ł O S Z E N I E Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu o naborze na stanowisko, dla potrzeb: ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY Starszego asystenta – Lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub lekarza, który podejmie specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii   PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO Starszego asystenta lub asystenta –...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę opatrunków specjalistycznych 17/19 Ogłoszenie: FI-N710003072019042759001 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: Protesty: Uwagi: załącznik do protokołu- otwarcie ofert Zał- otwarcie ofert-kwoty przeznaczone na sfinansowanie Załączniki: zał nr 2- formularz cenowy zał nr 8 do...
Read More
Informacja do  OGŁOSZENIA z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na stanowisko diagnosty laboratoryjnego: do pracy w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, do pracy w Pracowni Mikrobiologicznej. W drodze postępowania konkursowego  została  wyłoniona kandydatura spełniająca wymagania zgodne z obowiązującymi przepisami , osoba ta zostanie zatrudniona w ramach umowy o pracę...
Read More
Informacja do  OGŁOSZENIA z dnia 07stycznia 2019 r.   w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert dla niżej wymienionych Oddziałów: do pracy w Oddziale Pediatrycznym do pracy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym do pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego W drodze postępowania konkursowego  została  wyłoniona kandydatura spełniająca wymagania zgodne z obowiązującymi przepisami , osoba ta zostanie zatrudniona w ramach umowy...
Read More
Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki