Dostawa produktów leczniczych 1/19

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych

Ogłoszenie:

FI-N710001022019025022001

Zmiana ogłoszenia:

FI-N710001082019014701001

Specyfikacja do przetargu:

Specyfikacja

specyfikacja- wersja edytowalna

Zapytania:

zapytanie nr 1

zapytanie nr 2

zapytanie nr 3

zał nr 2 do SIWZ- Formularz cenowy- po zmianie

Protesty:

Uwagi:

załącznik do protokołu- otwarcie ofert

Zał- otwarcie ofert-kwoty przeznaczone

Załączniki:

zał nr 2 do SIWZ- Formularz cenowy

zał nr 8 do SIWZ- projekt umowy

Wyniki:

Zał- ocena ofert

inform_ wybór ofert

ocena ofert II

 

Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki