Dostawy produktów leczniczych 58/18

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych- 58/18

Ogłoszenie:

ogłoszenie

Zmiana ogłoszenia:

ogłoszenie- sprostowanie

Specyfikacja do przetargu:

specyfikacja 58-18

Zapytania:

zapytanie nr 1

Protesty:

Uwagi:

zał do protokolu- otwarcie ofert

Zał- otwarcie ofert-kwoty do protok

Załączniki:

zał nr 2- formularz cenowy

zał nr 8- projekt umowy

Wyniki:

inform_ wybór ofert

Zał- ocena ofert

 

Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki