Dostawa sprzętu medycznego 1 x użytku – 60.18

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na

Ogłoszenie:

ogłoszenie o zam. 60.18

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

sp_przetarg 60.18

Zapytania:

zp_przetarg 60.18-12

zp_przetarg 60.18-11

zp_przetarg 60.18-10

zp_przetarg 60.18-7

zp_przetarg 60.18-3

zp_przetarg 60.18-6

zp_przetarg 60.18-5

Protesty:

Uwagi:

Załączniki:

zalącznik nr 2 do SIWZ -formularz cenowy

załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ 60.18

załącznik nr 7 do SIWZ – umowa 60.18

Wyniki:

 

Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki