„Rozbudowa Ośrodka Onkologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu”. – 49.18

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 10, zwany dalej Zmawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanym w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”) na realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa Ośrodka Onkologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu”. – 49.18

Ogłoszenie:

Specyfikacja do przetargu:

Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki