Dostawy produktów leczniczych 56/18

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych 56/18

Ogłoszenie:
FI-N710009202018003612001

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:
specyfikacja 56-18

Zapytania:

zapytanie nr 1

zapytanie nr 2

zapytanie nr 3

zapytanie nr 4

zapytanie nr 5

zapytanie nr 6

zapytanie nr 8

zapytanie nr 7

zapytanie nr 9

zapytanie nr 10

zapytanie nr 11

zapytanie nr 12

Protesty:

Uwagi:

Otwarcie ofert- kwoty

załącznik do protokołu

Załączniki:
Zał nr B do SIWZ- formularz cenowy
zał nr H- projekt umowy
zał nr C- JEDZ

Wyniki:

FI-N710011162018034927001

ocena ofert- korekta zad 14

 

 

 

Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki