Dostawa produktów leczniczych 53/18

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych.

Ogłoszenie:

Specyfikacja do przetargu:

Załączniki:

Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki